Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó. Chính sách bảo mật này áp dụng cho các cá nhân (“ bạn ” hoặc “ Người dùng ”) tương tác với Đào Hoa Kiếm với tư cách là người dùng của trang web https://daohoakiem.vn toàn cầu (“ Trang web ”). Chính sách Bảo mật này giải thích cách Đào Hoa Kiếm thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Nó cũng cho bạn biết cách bạn có thể truy cập và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình và đưa ra các lựa chọn nhất định về cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng.

Chính sách Bảo mật này bao gồm các hoạt động thu thập dữ liệu trực tuyến của chúng tôi, bao gồm dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web của chúng tôi, các yêu cầu, đăng ký nhận bản tin và các mạng xã hội của bên thứ ba.

Đào Hoa Kiếm cam kết bảo vệ quyền của các cá nhân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (tham chiếu EU2016 / 679) của Nghị viện Châu Âu về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của các dữ liệu đó như cũng như từng luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi quốc gia.

Dữ liệu Cá nhân là gì?

Dữ liệu cá nhân (“ Dữ liệu Cá nhân ”) là thông tin có thể được sử dụng để xác định một người trực tiếp hoặc gián tiếp. Định nghĩa này bao gồm một loạt các số nhận dạng cá nhân để cấu thành Dữ liệu Cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số nhận dạng, dữ liệu vị trí hoặc số nhận dạng trực tuyến.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân từ những nguồn nào và Dữ liệu Cá nhân nào?

Khi bạn sử dụng Trang web này, Đào Hoa Kiếm sẽ thu thập, sử dụng và xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi và bất kỳ thông tin nào được tạo ra từ việc sử dụng Trang web, chẳng hạn như địa chỉ IP, ngày và thời gian truy cập vào trang web, các trang bạn xem vv Vui lòng xem bên dưới từng mục dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và phương pháp thu thập, thời gian lưu giữ cho từng mục.

ĐỊA CHỈ EMAIL

– Phương pháp thu thập dữ liệu: Đào Hoa Kiếm trực tiếp thu thập địa chỉ email bất cứ khi nào bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua các trang web bao gồm các trang để (i) đăng ký nhận bản tin và (ii) đặt câu hỏi.

– Thời gian lưu giữ: Cho đến khi các dịch vụ tiếp tục hoặc Người dùng yêu cầu xóa dữ liệu.

COOKIES, LOG FILES, ĐỊA CHỈ IP

– Phương pháp thu thập dữ liệu:

® Tập tin nhật ký / địa chỉ IP: Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và bạn chưa xác định được danh tính của mình (ví dụ: thông qua đăng ký nhận bản tin), máy chủ web của chúng tôi sẽ tự động nhận dạng tên miền của bạn và thu thập nhật ký máy chủ web. Ví dụ về các loại dữ liệu được thu thập trong nhật ký là địa chỉ IP, trang giới thiệu, ngày và giờ truy cập trang web và trang web đã truy cập.

® Cookie: Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được một trang web đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập. Cookie hiện là cách tốt nhất để xác định hiệu quả những khách truy cập trang web duy nhất và hiểu cách họ điều hướng các dịch vụ của chúng tôi.

– Thời gian lưu giữ:

® Cookie: vui lòng xem phần dưới đây “10. Cookie”

® Địa chỉ IP: 9 tháng hoặc cho đến khi Người dùng yêu cầu xóa

Mục đích của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn là gì?
Bằng cách sử dụng Trang web, Đào Hoa Kiếm sẽ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

TRÌNH DUYỆT / QUẢN TRỊ TRANG WEB

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích quản trị, bao gồm để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách khách hàng của chúng tôi truy cập và sử dụng các Trang web và ứng dụng của chúng tôi; cung cấp báo cáo cho các đối tác tiềm năng, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý và những người khác; để thực hiện và duy trì bảo mật, chống vi phạm bản quyền, phòng chống gian lận và các dịch vụ khác được thiết kế để bảo vệ khách hàng, đối tác và chúng tôi; và để thực thi các chính sách, chỉ thị và quy trình của chúng tôi.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Cơ sở pháp lý này có liên quan khi Người dùng đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Khi bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một số dịch vụ thông qua Trang web, bạn có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong quy trình đăng ký hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hotro.dhk@gmail.com

LỢI ÍCH HỢP PHÁP

Cơ sở pháp lý này có liên quan khi việc xử lý là cần thiết vì lợi ích hợp pháp mà Đào Hoa Kiếm theo đuổi. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể không cần sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu của bạn, với lợi ích hợp pháp của chúng tôi để làm như vậy nhưng chúng tôi phải thông báo cho bạn rằng chúng tôi làm điều này; ví dụ về điều này là:

– Để phân tích và tối ưu hóa Website.

– Để đảm bảo an ninh CNTT và hoạt động CNTT của Đào Hoa Kiếm.

– Để phòng ngừa và điều tra các hành vi phạm tội.

NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC LÃI SUẤT CÔNG

Đào Hoa Kiếm, cũng như bất kỳ công ty nào khác, phải tuân theo các nghĩa vụ và quy định pháp lý. Trong một số trường hợp, việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ là cần thiết để Đào Hoa Kiếm khác thực hiện các nghĩa vụ này.

Ai sẽ nhận được Dữ liệu Cá nhân của bạn?
Ngoại trừ các trường hợp sau, Đào Hoa Kiếm sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Khi Đào Hoa Kiếm chia sẻ dữ liệu với các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn của mình:

– Các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn của chúng tôi (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ và cố vấn bên thứ ba cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cần như bảo trì và hỗ trợ CNTT, dịch vụ tuân thủ và bảo mật, v.v.);

– Giao việc xử lý Dữ liệu Cá nhân: Đào Hoa Kiếm giao việc vận hành dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba được viết dưới đây để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Công việc được ủy thác của các trang web của chúng tôi như sau. Đào Hoa Kiếm quy định những điều cần thiết theo các quy định có liên quan để thông tin cá nhân được xử lý an toàn trong quá trình ký gửi hàng hóa.

Khi Người dùng đồng ý tiết lộ trước

Khi luật pháp yêu cầu tiết lộ:

– Nếu luật pháp và quy định yêu cầu phải công bố thông tin; hoặc

– Nếu được yêu cầu phải tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khi cần thiết để tuân thủ luật hiện hành.

Lưu trữ và / hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng các biện pháp thích hợp (được mô tả bên dưới) để giữ cho Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng những biện pháp bảo vệ này không áp dụng cho thông tin bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công cộng, chẳng hạn như mạng xã hội của bên thứ ba.

NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ TRUY CẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi nhân viên hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi, trên cơ sở cần biết, tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được thu thập (ví dụ: nhân viên của chúng tôi phụ trách gửi bản tin sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn).

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong các môi trường hoạt động sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có dưới sự kiểm soát của chúng tôi chống lại sự thao túng, mất mát, phá hủy vô tình hoặc cố ý và chống lại sự truy cập của những người trái phép. Các quy trình bảo mật của chúng tôi liên tục được nâng cao khi có công nghệ mới.

Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân
Bạn có thể thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình bất cứ lúc nào:

QUYỀN TRUY CẬP

Bạn có quyền được xác nhận về việc Dữ liệu Cá nhân của bạn có đang được Đào Hoa Kiếm xử lý hay không và nếu có, thì dữ liệu cụ thể nào đang được xử lý.

QUYỀN SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có quyền thay đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân không chính xác nào liên quan đến bạn.

QUYỀN ĐƯỢC QUÊN (QUYỀN BỊ LỖI)

Trong một số trường hợp, ví dụ: khi Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được thu thập, bạn có quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của mình.

QUYỀN DỪNG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Bạn có quyền hạn chế việc Đào Hoa Kiếm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như khi việc xử lý là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa Dữ liệu Cá nhân của mình. Trong những trường hợp như vậy, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được xử lý khi có sự đồng ý của bạn.

QUYỀN ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG DỮ LIỆU

Trong một số trường hợp do luật quy định, bạn có quyền nhận Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và / hoặc truyền những Dữ liệu Cá nhân đó đến một người kiểm soát dữ liệu khác.

QUYỀN ĐỐI TƯỢNG VÀ RÚT Ý KIẾN

Vui lòng xem phần bên dưới “Tôi có nghĩa vụ cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình không?”

Để đạt được hiệu quả này, vui lòng liên hệ với Đào Hoa Kiếm bằng văn bản qua e-mail theo địa chỉ sau: Giang Sơn Mỹ hotro.dhk@gmail.com hoặc bằng cách gửi thư tới các địa chỉ bên dưới, kèm theo bản sao tài liệu chứng minh danh tính của bạn.

QUYỀN KHIẾU NẠI KHIẾU NẠI CÓ QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu, cụ thể là ở Quốc gia nơi thường trú của bạn, nơi làm việc của bạn hoặc về cáo buộc vi phạm luật bảo vệ dữ liệu.

Tôi có nghĩa vụ cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình không?

Bất cứ lúc nào, bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc khi cần sự đồng ý của bạn, rút ​​lại sự đồng ý đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hotro.dhk@gmail.com

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể không truy cập và sử dụng một số thông tin, tính năng hoặc dịch vụ của Trang web.